Ultracentrífuga Beckman Optima L-90K

 

Tarifa uso UMH 2 €/hora
Tarifa uso Entidades públicas 3 €/hora
Tarifa uso Entidades Privadas 5 €/hora
Características

 

Rotores: Type 45 tipo 70 Ti, -NVT 65 – SW-41 Ti

Destacados

Instrumentación Científica

Categorías