Equipos de Control de Máquinas de Ordeño y Tanques de Frío

Tecnología alimentaria

21 gener 2013

 

Tarifes Tarifes:

CONTROL MAQUINA MUNYIMENT Bàsica 150 €/ ramaderia + desplaçament
Completa 215 €/ ramaderia
CONTROL TANC REFRIGERACIÓ Associat a Control Maquina Munyiment 58 €/ ramaderia + desplaçament
No Associat 115 €/ ramaderia + desplaçament
CONTROL PROCESSE LLAVAT Associat a Control Maquina Munyiment 80 €/ ramaderia + desplaçament
No Associat 140 €/ ramaderia
Aplicacions REVISION BASICA:

• Mesura de l’Error de l’indicador de buit

• Mesurada de la sensibilitat del regulador de buit.

• Mesura real del buit de munyiment

• Mesurada del nivell de buit en l’entrada de la bomba.

• Mesura de la Reserva Real de la instal·lació.

• Mesura de les possibles Fugides del Regulador.

• Mesura de les possibles Pèrdues de regulació

• Estat de la bomba, inclou :

            o Revisió visual de l’estat de les corretges de la bomba.

            o Mesura del Cabal Nominal de la bomba.

            o Mesura del Cabal Real de la bomba.

• Mesura dels paràmetres bàsics de munyiment

            o Pressió de buit en el sistema

            o Ritme de pulsacions.

            o Relació succió/massatge

• Revisió visual de tots els jocs de munyiment

• Revisió completa de tots els pulsadores

• INFORME PERSONALITZAT per al ramader

REVISIÓ COMPLETA:

Inclou tots els serveis de la revisió Bàsica i a més:

• Mesura de les caigudes de buit entre la Unitat Final i la Bomba

• Mesurada de les caigudes de buit entre la Unitat Final i el Regulador

• Mesurada de les caigudes de buit entre la Unitat Final i la fase B de pulsació

• Mesurada de les possibles Fugides en Sistema de Llet

• Mesurada de les possibles Fugides en la Conducció Principal de Vacio

• Revisió completa de tots els jocs de munyiment:

            o Fugides en les vàlvules dels col·lectors.

            o Fugides en les claus dels Tubs Llargs de Llet.

            o Fugides en les vàlvules autocierre.

            o Admissió en els col·lectors

• Revisió completa de tots els *pulsadores

           o Revisió visual de l’estat dels *pulsadores

           o Corbes de pulsació

           o Fases de pulsació

           o Tipus de pulsació

Observacions El pack d’equips format, entre uns altres, per un pulsografo, un caudalímetro i un registrador automàtic de temperatura permeten el control i supervisió de màquines de munyiment (UNEIX 68061, 1998), tancs de fred (UNEIX 68049, 1982) i del procés de la màquina de munyiment

Destacats

Instrumentación Científica

Categories