Espectrorradiómetro (AvaSpec 3648 – SPU-USB2-UA-AF, 2 unidades)

Tarifes UMH 20 €/ dia

Tarifes Entitats Públiques
50 €/dia

Tarifes Entitats Privades
80 €/ dia

Principals aplicacions
 Aquests aparells funcionen en la banda de 200-1100 nm i mesuren en maneres Irradiancia, Transmitància i Absorbància. Són portàtils i poden fer mesures de camp

Observacions
Si hi ha desplaçament, es cobrarà kilometraje i dietes si fóra necessari. Per a mesures a llarg termini o utilització conjunta de diversos aparells s’elaborarà pressupost
Mínim de tarificació 1h

Destacats

Instrumentación Científica

Categories