Estación Imaris

Tarifa d’ús UMH 18.75 €/ hora
Tarifa d’ús Entitats Públiques 25 €/ hora
Tarifa d’ús Entitats Privades 37.5 €/ hora
Aplicacions principals Programari científic per a visualització, reconstrucció, anàlisi i quantificació d’experiments d’imatge en 3 i 4 dimensions.
Observacions Serà necessària l’assistència del tècnic durant les primeres 10 hores d’ús de l’equip. Aquesta assistència està inclosa en la tarifa. L’ús dels equips haurà de reservar-se amb l’antelació suficient per a garantir la disponibilitat de l’assistència de personal tècnic durant la utilització dels mateixos.

Destacats

Instrumentación Científica

Categories