Citómetro de flujo (FACS Aria III)

Citometría

24 maig 2013

 

Tarifes UMH 127,50 € / hora
Tarifes Entitats Públiques 153,75 € / hora
Tarifes Entitats Privades 218,75 € / hora
Aplicacions

 

L’equip permet analitzar i/o separar cèl·lules individuals o teixits prèviament disgregats. Es poden separar sobre la base de la seua grandària, complexitat o preferiblement a la seua fluorescència (deguda a la presència de proteïnes fluorescents, tals com GFP, YFP Tomato, o a l’ús d’anticossos units a fluoróforos). Tenim 3 làser: 488nm (làser blau); 633 (làser roig) i 375 (nearUV) i diferents filtres que cobreixen les principals aplicacions en citometria.

Observacions Para qualsevol consulta i dubte sobre la preparació i disseny de l’experiment posar-se en contacte amb el Responsable Tècnic de l’equip: Antonio J. Caler Escribano Email: acaler@umh.es

Destacats

Instrumentación Científica

Categories