Microscopio confocal invertido Olympus FV1200

Tarifa d’ús UMH 31.25 €/ hora
Tarifa d’ús Entitats Públiques 43.75  €/ hora
Tarifa d’ús Entitats Privades 68.75 €/ hora
Aplicacions principals Adquisició d’imatges de fluorescència confocal multidimensional, adquisició de mosaics, anàlisis de colocalización, FRAP i FRET.
Observacions Serà necessària l’assistència del tècnic durant les primeres 10 hores d’ús de l’equip. Aquesta assistència està inclosa en la tarifa. L’ús dels equips haurà de reservar-se amb l’antelació suficient per a garantir la disponibilitat de l’assistència de personal tècnic durant la utilització dels mateixos

Destacats

Instrumentación Científica

Categories