Microscopio multifotón invertido Leica SP2

Tarifa d’ús UMH 31.25 €/ hora
Tarifa d’ús Entitats Públiques 43.75  €/ hora
Tarifa d’ús Entitats Privades 68.75 €/ hora
Aplicacions principals Adquisició d’imatges de fluorescència confocal multidimensional amb diversos marcadors fluorescents, experiments “in vivo”, anàlisis de colocalización, FRAP i FRET.
Observacions Para experiments “in vivo” CO2: 2 €/hora addicionals. Serà necessària l’assistència del tècnic durant les primeres 10 hores d’ús de l’equip. Aquesta assistència està inclosa en la tarifa. L’ús dels equips haurà de reservar-se amb l’antelació suficient per a garantir la disponibilitat de l’assistència de personal tècnic durant la utilització dels mateixos.

Destacats

Instrumentación Científica

Categories