Microscopio Neurolucida

Tarifes UMH 18,75 € / hora
Tarifes Entitats Públiques 25 € / hora
Tarifas Entitats Privades 37,5 € / hora
Aplicacions Microscopi de fluorescència i camp clar amb un programari científic avançat para efectuar mapatge de cervell, traçat de neurones, mapatge analític, anàlisi d’imatge i morfometria.
Observacions Serà necessària l’assistència del tècnic durant les primeres 10 hores d’ús de l’equip. Aquesta assistència està inclosa en la tarifa. L’ús dels equips haurà de reservar-se amb l’antelació suficient per a garantir la disponibilitat de l’assistència de personal tècnic durant la utilització dels mateixos.

Destacats

Instrumentación Científica

Categories