HPLC Preparativo con Colector de Fracciones Refrigerado (Shimadzu)

 

Tarifa UMH 1.75 € / hora
Tarifes Entitats Públiques 10 € / hora
Tarifes Entitats Privades 15 € / hora
Aplicacions

Equip que permet la injecció de grans volums de mostra i posterior recol·lecció dels seus components per separat.

Permet separar les substàncies que estan presents en una mostra. Aquesta separació permet una identificació qualitativa dels seus components i la seua quantificació mitjançant l’ús de patrons. L’equip disposa  un detector d’ultraviolat i visible. L’equip s’aplica habitualment en l’àmbit de les molècules orgàniques de tot tipus. Fenols, Àcids orgànics .

Observacions És necessari l’aportació de les columnes així com les fases mòbils. Les mostres han d’estar filtrades per filtres de 0.45 micres. Els dissolvents per a les fases mòbils han de ser qualitat HPLC .Per a anàlisi de dades consultar precios.ya que l’equip ofereix unes possibilitats analítiques, se suggereix contactar amb el servei.

Destacats

Instrumentación Científica

Categories