Anualidad 2013

Resultados anuales

30 gener 2014

Des de Juny 2013 fins December 2013 que es va posar en funcionament el blog del Servei d’Instrumentació Científica s’ha gestionat i dut a terme al voltant de 100 peticions, de les quals:

  • 3 d’elles corresponen a entitats externes y
  • 97 a personal de la Universitat Miguel Hernández d’Elxa personal de la Universidad Miguel Hernández de Elche

A més de les empreses esmentades durant aquest període, el nostre Servei ha gestionat la sol·licitud d’altres 4 empreses externes no concloent-se la prestació per causes alienes al nostre Servei.

Destacats

Instrumentación Científica

Categories