Citómetro de flujo FC500 (Coulter Láser 488 nm)

Citometría

30 juliol 2015

Tarifes UMH 10 €/hora
Tarifes  Entitats públiques 17 €/hora
Tarifes  Entitats Privades 37 €/hora
Aplicacions

  

Sistema per a l’anàlisi qualitativa i quantitatiu de propietats físiques i biològiques de cèl·lules i altres partícules.

Destacats

Instrumentación Científica

Categories