Categoria: calite-investigacion

CALITé INVESTIGACIóN
Des del grup Calité Recerca, s’ofereixen els diferents serveis amb l’objectiu de realitzar estudis en la millora i implantació de la qualitat en les organitzacions. Dins dels serveis que s’ofereixen destaquem: Estudis de qualitat percebuda a través de la realització d’enquestes d’opinió Treball de camp (enquestes telefòniques, paper, plataforma web, entrevistes) Anàlisi de queixes i suggeriments com a oportunitat [...]
8 febrer 2013

Destacats

Instrumentación Científica

Categories