RSS de Cromatografía Líquida RSS
CROMATOGRAFíA CROMATOGRAFíA LíQUIDA
  Tarifa UMH 1.75 € / hora Tarifes Entitats Públiques 10 € / hora Tarifes Entitats Privades 15 € / hora Aplicacions Equip que permet la injecció de grans volums de mostra i posterior recol·lecció dels seus components per separat. Permet separar les substàncies que estan presents en una mostra. Aquesta separació permet una identificació qualitativa dels seus components i la seua quantificació mitjançant l’ús [...]
7 juny 2013
CROMATOGRAFíA LíQUIDA
Tarifes ús UMH 16.90 €/ mostra Tarifes Entitats Públiques 18.90 €/ mostra Tarifes Entitats Privades 37 €/ mostra Tarife per utilització d’equipe Utilització equipe: 3,50€/hora   Adequació de la mostra: 2€/hora   Preparació de patrons: 2,50€ Aplicacions principals Quantificació de metabòlits de dissolvents orgànics en mostres biològiques Observaciónes Shimadzu 10AVP amb bomba quaternària, sistema de desgasificación, detector UV-visible per a 2 longituds d’ona i Injector automàtic
17 gener 2013
CROMATOGRAFíA CROMATOGRAFíA LíQUIDA
  Tarifa ús UMH 50 €/ mostra Tarifa Entitats públiques 75 €/ mostra Tarifa Entitats Privades 150 €/ mostra Aplicacions principals   Cromatografia de permeación en gel per a determinar pesos moleculars
15 gener 2013
CROMATOGRAFíA CROMATOGRAFíA LíQUIDA
  Tarifa UMH 50 €/ mostra 15 €/ hora Tarifa Entitats públiques 100 €/ mostra 25 €/ hora Tarifa Entitats Privades 200 €/ mostra 45 €/ hora Aplicacions principals Sistema de purificació cromatogràfica de proteïnes a baixa pressió amb detector UV a 215, 260 i 280 nm; equipat amb diverses columnes d’exclusió molecular, intercanvi iònic i hidrofòbiques
CROMATOGRAFíA CROMATOGRAFíA LíQUIDA
  Tarifa UMH  200 € / mostra  Tarifa Entitats publiques 400 € / mostra Tarifa Entitats Privades 800 € / mostra Aplicacions principals Anàlisi i identificació dels compostos majoritaris ionitzats d’una mostra. Quantificació Observacions    Purificació d’un patró a partir d’una barreja complexa. Optimització amb riquesa ≥90
CROMATOGRAFíA CROMATOGRAFíA LíQUIDA ESPECTROMETRíA DE MASAS
Tarifes d’us UMH 190 €/mostra (menys de 5 mostres) i 140 €/mostra (més de 5 mostres) Tarifes d’us entitats públiques 214 €/ mostra  (menys de 5 mostres) i 158 €/mostra  (més de 5 mostres) Tarifes d’us entidats privades 238 €/ mostra (menys de 5 mostres) i 175 €/mostra  (més de 5 mostres) Aplicacions principals Anàlisi i identificació dels compostos majoritaris ionitzats d’una mostra. Quantificació. Observacions Els preus [...]
CROMATOGRAFíA CROMATOGRAFíA LíQUIDA
Tarifes d’us UMH 85 €/mostra  (menys de 5 mostres) i 66 €/mostra (més de 5 mostres) Tarifes d’us entitats públiques 95 €/mostra  (menys de 5 mostres) i 74 €/mostra (més de 5 mostres) Tarifes d’us entidats privades 106 €/mostra  (menys de 5 mostres) i 82 €/mostra (més de 5 mostres) Observacions Els preus són orientatius i en cada cas s’elaborarà un pressupost específic en funció del nombre de [...]
CROMATOGRAFíA CROMATOGRAFíA LíQUIDA
Tarifes d’us UMH 27,5 €/mostra Tarifes d’us entitats públiques 45 €/ mostra Tarifes d’us entidats privades 75 €/ mostra Aplicacions principals Perfil de carotenoids. Contingut de punicalagines en magranes i productes a força de magrana. Observacions Perfil Amb tots els equips oferits es pot fer una anàlisi completa de la informació nutricional necessària per a l’etiquetatge i la comercialització d’aliments. El preu [...]

Destacats

Instrumentación Científica

Categories