RSS de Equipos SIC Orihuela (Equipos en régimen de alquiler con técnico especialista en su manejo) RSS
EQUIPOS SIC ORIHUELA (EQUIPOS EN RéGIMEN DE ALQUILER CON TéCNICO ESPECIALISTA EN SU MANEJO)
Tarifes UMH Entitats Públiques Entitats Privades  4 litres de nitrogen 40 € 46 € 75 €  35 litres de nitrogen 170 € 225 € 250 €
8 octubre 2013
AGUA, HIELO Y LAVADO EQUIPOS SIC ORIHUELA (EQUIPOS EN RéGIMEN DE ALQUILER CON TéCNICO ESPECIALISTA EN SU MANEJO) PREPARACIóN Y PROCESADO DE MUESTRAS
Tarifes UMH 1 €/litre Tarifes Entitats Públiques 2 €/litre Tarifes Entitats Privades 5 €/litre
11 juny 2013
AGUA, HIELO Y LAVADO EQUIPOS SIC ORIHUELA (EQUIPOS EN RéGIMEN DE ALQUILER CON TéCNICO ESPECIALISTA EN SU MANEJO) PREPARACIóN Y PROCESADO DE MUESTRAS
  Tarifes UMH 2 € /litre Tarifes Entitats Públiques 4 € /litre Tarifes Entitats Privades 6 € /litre
EQUIPOS SIC ORIHUELA (EQUIPOS EN RéGIMEN DE ALQUILER CON TéCNICO ESPECIALISTA EN SU MANEJO)
Tarifa d’ús UMH 3 € / ús Tarifa d’ús Entitats Públiques 5 €/ ús Tarifa d’ús Entitats Privades 15 €/ ús Aplicacions principals Esterilització per calor humida de material fungible i líquids mitjançant temperatura i pressió alta programable. Observacions Aigua desionitzada: 2 €/litre
16 maig 2013
EQUIPOS SIC ORIHUELA (EQUIPOS EN RéGIMEN DE ALQUILER CON TéCNICO ESPECIALISTA EN SU MANEJO)
Tarifes UMH  1 € / hora Tarifes Entitats Públiques  2 € / hora Tarifes Entitats Privades 5 € / hora Aplicacions Equip amb altes prestacions per a l’assecat de sòlids o líquids congelats. En l’equip es produeixen tres processos: Precongelación, Assecat principal, Assecat final a alt buit. Observacions Assecat de materials com a bacteris, cultius de virologia, plasma sanguini, fraccions de sèrum, bovines, vitamines, fermentos, extractes de [...]
CENTRIFUGACIóN EQUIPOS SIC ORIHUELA (EQUIPOS EN RéGIMEN DE ALQUILER CON TéCNICO ESPECIALISTA EN SU MANEJO)
Tarifes UMH 2 €/ hora Entitats Públiques 3 €/ hora Entitats Privades 5 €/ hora Observacions Rotor F-20 Micro per a tubs Eppedorf i rotor SS-34 per a tubs de 50 ml
29 gener 2013
EQUIPOS SIC ORIHUELA (EQUIPOS EN RéGIMEN DE ALQUILER CON TéCNICO ESPECIALISTA EN SU MANEJO)
  Tarifes UMH   9 € / 6 gots 15 € /12 gots Tarifes entitats públiques 27 € / 6 gots 45 € /12 gots Tarifes entitats privades 54 € /6 gots 90 € / 12 gots Aplicacions Sòls, llots, material vegetal Observacions Equip dotat amb 12 gots de tefló per a realitzar la digestió de mostres, amb control de pressió.
EQUIPOS SIC ORIHUELA (EQUIPOS EN RéGIMEN DE ALQUILER CON TéCNICO ESPECIALISTA EN SU MANEJO)
  Tarifas UMH 1.75 € / hora o fracción Tarifas Entidades Públicas 10 € / hora o fracción Tarifas Entidades Privadas 15 € / hora o fracción Aplicaciones Equipo que permite separar las sustancias que están presentes en una muestra. Esta separación permite la identificación cualitativa de sus componentes y su cuantificación mediante el uso de patrones. El equipo dispone de un detector de índice de refracción y un detector de [...]
EQUIPOS SIC ORIHUELA (EQUIPOS EN RéGIMEN DE ALQUILER CON TéCNICO ESPECIALISTA EN SU MANEJO) ESPECTROSCOPíA
  Tarifa uso UMH  Acetileno/Aire 7 € / hora o fracción        Acetileno/N2O  17€/hora o fracción Tarifa uso Entidades Públicas Acetileno/Aire 18 € / hora o fracción        Acetileno/N2O 31€ /hora o fracción Tarifas Entidades Privadas Acetileno/Aire 35 € / hora o fracción        Acetileno/N2O 68€/hora o fracción Aplicaciones Cuantificación de la concentración de metales alcalinos, alcalinotérreos, de transición y de otros elementos en disolución acuosa. Aguas, Material vegetal, Lodos ,Compost. Observaciones   Varian SPECTRAA [...]
EQUIPOS SIC ORIHUELA (EQUIPOS EN RéGIMEN DE ALQUILER CON TéCNICO ESPECIALISTA EN SU MANEJO) ESPECTROSCOPíA
Tarifa d’ús UMH 3.26 € / hora Tarifa d’ús Entitats Públiques 9.78 € / hora  Tarifa d’ús Entitats Privades 15 € / hora Aplicacions Determinació de components orgànics en farratges, grans de cereals, productes lleters o altres materials orgànics.

Destacats

Instrumentación Científica

Categories