RSS de Esterilización RSS
ESTERILIZACIóN PREPARACIóN Y PROCESADO DE MUESTRAS
  Tarifa d’ús UMH 5 €/ ús Tarifa d’ús Entitats Públiques 10 €/ ús Tarifa d’ús Entitats Privades 20 €/ús Aplicacions principals   Esterilització de mitjans de cultiu per al seu posterior abocament mitjançant bomba peristáltica en cabina de flux laminar. Observacions Aigua desionitzada: 2€/litre Filtre antiparticules: 2€/ ús
7 maig 2013
ESTERILIZACIóN PREPARACIóN Y PROCESADO DE MUESTRAS
Tarifa d’ús UMH 3 € / ús Tarifa d’ús Entitats Públiques 5 €/ ús Tarifa d’ús Entitats Privades 15  €/ ús Aplicacions principals Esterilització per calor humida de material fungible i líquids mitjançant temperatura i pressió alta programable. Observacions Aigua desionitzada: 2 €/litre
ESTERILIZACIóN PREPARACIóN Y PROCESADO DE MUESTRAS
Tarifa d’ús UMH 3 € / ús Tarifa d’ús Entitats Públiques 5 €/ ús Tarifa d’ús Entitats Privades 15 €/ ús Aplicacions principals   Esterilització per calor humida de material fungible i líquids mitjançant temperatura i pressió alta programable. Observacions Aigua estèril: 2€/litre

Destacats

Instrumentación Científica

Categories