Categoria: 3

MICROSCOPíA MICROSCOPíA ÓPTICA
Tarifa d’ús UMH 6 €/ hora Tarifa d’ús Entitats públiques 10 €/ hora Tarifa d’ús Entitats privades 15 €/ hora Principals aplicacions – Anàlisi tridimensional de mostres biològiques. – Localització tridimensional de molècules en una mateixa cèl·lula. – Anàlisi quantitativa de xicotetes estructures. – Observació de fluctuacions iòniques en cèl·lules i teixits. – Estudi de processos cel·lulars FRET i FRAP.
12 novembre 2020
MICROSCOPíA MICROSCOPíA: PREPARACIóN DE MUESTRAS
PRESTACIÓ Tarifes d’ús UMH Tarifes d’ús entitats públiques Tarifes d’ús entitats privades Hora utilització dels equips de microtomia ( ultra i micrótom). 5 7 10 Hora utilització de microtom criostat 7 11 16 Inclusió fins a 10 blocs en resina Epon 25 35 40 1 preparació tall semifí tenyit blau de toluidina 5 7 8 1 reixeta amb corts ultrafís  a partir de la 4 reixetes del mateix bloc. 5 7 10 1 reixeta amb corts ultrafís  a partir [...]
12 novembre 2020
MICROSCOPíA MICROSCOPíA: PREPARACIóN DE MUESTRAS
PRESTACIÓ Tarifes d’ús UMH Tarifes d’ús entitats públiques Tarifes d’ús entitats privades Inclusió completa per a M.E.R. màxim 4 mostres (Fixació, Deshidratació, Punt Crític i recobriment). 35 40 60 Fixació de material per a estudi en M.E.R. (màxim 4 mostres) 4 7 12 Deshidratació per a estudi en M.E.R. (màxim 4 mostres) 4 7 10 Punt crític per mostra 12 20 30 Una mostra recoberta amb or o carbó 10 15 20 Hora de mà d’obra del personal tècnic [...]
12 novembre 2020
MICROSCOPíA MICROSCOPíA ÓPTICA
Tarifa d’ús UMH 10 €/ mostra Tarifa d’ús Entitats públiques 15 €/ mostra Tarifa d’ús Entitats privades 25 €/ mostra Tarifa d’ús UMH amb digitalització imatge en format tif 20 €/ mostra Tarifa d’ús Entitats públiques amb digitalització imatge en format tif 30 €/ mostra Tarifa d’ús Entitats privades amb digitalització imatge en format tif 40 €/ mostra Aplicacions principals El microscopi estereoscópico permet l’observació de mostres vegetals [...]
12 novembre 2020
MICROSCOPíA MICROSCOPíA ÓPTICA
Tarifa d’ús UMH 5 €/ hora Tarifa d’ús Entitats públiques 18 €/ hora Tarifa d’ús Entitats privades 50 €/ hora Principals aplicacions Anàlisi tridimensional de mostres biològiques. Localització tridimensional de molècules en una mateixa cèl·lula. Anàlisi quantitativa de xicotetes estructures. Observació de fluctuacions iòniques en cèl·lules i teixits. Estudi de processos cel·lulars FRET i FRAP. Observacions Preparat per a fluorescència (llum de vapor de mercuri alta pressió HBO [...]
12 novembre 2020
MICROSCOPíA MICROSCOPíA ÓPTICA
Tarifa d’ús UMH 5 €/ hora Tarifa d’ús Entitats públiques 18 €/ hora Tarifa d’ús Entitats privades 50 €/ hora Principals aplicacions Anàlisi tridimensional de mostres biològiques. Localització tridimensional de molècules en una mateixa cèl·lula. Anàlisi quantitativa de xicotetes estructures. Observació de fluctuacions iòniques en cèl·lules i teixits. Estudi de processos cel·lulars FRET i FRAP. Observacions Ordinador proveït d’un programari (LSM5 PASCAL) que permet la captació d’imatges, mesures, [...]
12 novembre 2020
MICROSCOPíA MICROSCOPíA ÓPTICA
Tarifa d’ús UMH 6 €/ hora Tarifa d’ús Entitats públiques 15 €/ hora Tarifa d’ús Entitats privades 25 €/ hora Principals aplicacions   Anàlisi de mostres biològiques. Marcatge múltiple en cèl·lules en cultiu i corts de teixit. Quantificació de fluorescència en mostres biològiques i anàlisi morfològica. Observacions Per l’ús del programari igual preu
12 novembre 2020

Destacats

Instrumentación Científica

Categories