ULTRACONGELACIóN Y CONSERVACIóN DE MUESTROAS BIOLóGICAS (ALMACENAMIENTO DE NITRóGENO LíQUIDO)
  Tarifa d’ús UMH 10 € / día / m2   prestatge o calaix Tarifa d’ús Entitats Públiques 15 € / día/  m2 prestatge o calaix Tarifa d’ús Entitats Privades 20 €/ día / m2 prestatge o calaix Aplicacions principals   Càmera frigorífica visitable a temperatura de 4ºC amb prestatgeries, calaixos apilables i bancada per a experiments a aquesta temperatura.
12 novembre 2020
ULTRACONGELACIóN Y CONSERVACIóN DE MUESTROAS BIOLóGICAS (ALMACENAMIENTO DE NITRóGENO LíQUIDO)
Tarifa d’ús UMH 5 € / día Tarifa d’ús Entitats Públiques 10 €/ día Tarifa d’ús Entitats Privades 25 €/ día Aplicacions principals   Emmagatzematge de mostres que necessiten una Tª de -80ºC.
1 febrer 2021
ULTRACONGELACIóN Y CONSERVACIóN DE MUESTROAS BIOLóGICAS (ALMACENAMIENTO DE NITRóGENO LíQUIDO)
  Tarifa d’ús UMH 5 € / día Tarifa d’ús Entitats Públiques 10 €/ día Tarifa d’ús Entitats Privades 25 €/ día Aplicacions principals   Emmagatzematge de mostres que necessiten una Tª de -80ºC.
1 febrer 2021
PREPARACIóN Y PROCESADO DE MUESTRAS ULTRACONGELACIóN Y CONSERVACIóN DE MUESTROAS BIOLóGICAS (ALMACENAMIENTO DE NITRóGENO LíQUIDO)
Tarifa d’ús UMH 10 €/ mes Tarifa d’ús entitas públiques 20 €/ mes Tarifa d’ús entitas privades 50 €/ mes
1 febrer 2021
PREPARACIóN Y PROCESADO DE MUESTRAS ULTRACONGELACIóN Y CONSERVACIóN DE MUESTROAS BIOLóGICAS (ALMACENAMIENTO DE NITRóGENO LíQUIDO)
Tarifa d’ús UMH 10 €/ mes Tarifa d’ús entitas públiques 20 €/ mes Tarifa d’ús entitas privades 50 €/ mes
12 novembre 2020
PREPARACIóN Y PROCESADO DE MUESTRAS ULTRACONGELACIóN Y CONSERVACIóN DE MUESTROAS BIOLóGICAS (ALMACENAMIENTO DE NITRóGENO LíQUIDO)
Tarifa d’ús UMH 10 €/ mes Tarifa d’ús entitas públiques 20 €/ mes Tarifa d’ús entitas privades 50 €/ mes
1 febrer 2021
ULTRACONGELACIóN Y CONSERVACIóN DE MUESTROAS BIOLóGICAS (ALMACENAMIENTO DE NITRóGENO LíQUIDO)
Tarifa d’ús UMH 0,5 €/ dia Tarifa d’ús entitas públiques 0,6 €/ dia Tarifa d’ús entitas privades 1 €/ dia
1 febrer 2021
PREPARACIóN Y PROCESADO DE MUESTRAS ULTRACONGELACIóN Y CONSERVACIóN DE MUESTROAS BIOLóGICAS (ALMACENAMIENTO DE NITRóGENO LíQUIDO)
  Tarifa d’ús UMH 10 €/ mes Tarifa d’ús entitas públiques 20 €/ mes Tarifa d’ús entitas privades 50 €/ mes Observacions Caixa de 81 viales
12 novembre 2020
PREPARACIóN Y PROCESADO DE MUESTRAS ULTRACONGELACIóN Y CONSERVACIóN DE MUESTROAS BIOLóGICAS (ALMACENAMIENTO DE NITRóGENO LíQUIDO)
Tarifa d’ús UMH 10 €/ mes Tarifa d’ús entitas públiques 20 €/ mes Tarifa d’ús entitas privades 50 €/ mes Observacions         Caixa màxim 30x20x20 
1 febrer 2021

Destacats

Instrumentación Científica

Categories