Servicios Ofertados

QUALITAT I PROCESSAMENT DE DADES

Calité Recerca

Serveis de Computació Paral·lela GATCOM

SUPORT TECNOLÒGIC I DOMÈSTIC

Aigua, Gel i Llavat

Càmeres Termográfiques

Sonicador

Assecat per Spray-Drying

Estufes d’assecat al buit

Refrigeració, congelació i conservació de mostres

Digestió amb forn microones

Reactor de microones par a síntesi

Liofilització de mostres

Lector de Placas Elisa. BIOTEK EON Microplate

Taller Mecànic: fresadores, trepants, torns, màquines carregadores…

TÈCNIQUES ANALÍTIQUES

TÈCNIQUES ANALÍTIQUES FÍSIQUES

Calorimetria

Centrifugació

Citometria

Ressonància Magnètica Nuclear

Espectroscopia

Espectrometría de Masas

Voltametria

TÈCNIQUES RADIOISOTÒPIQUES

Instal·lacions Radiactives (pertanyents al SIC-UMH)

CROMATOGRAFIA

Cromatografia de Gasos

Cromatografía Iònica

Cromatografía Líquida

GENÒMICA Y PROTEÒMICA

Termocicladors, Seqüenciació, Documentador de Gels, Lectors de plaques…

MICROSCOPIA

Microscopia Electrònica de Rastreig

Microscopia Electrònica de Transmisiò

Microscopia Fluorescent i Confocal

Microscopia: preparació de mostres

SERVEI D’INSTRUMENTACIÓ CIENTÍFICA D’ORIOLA

Equips pertanyents al SIC-UMH d’Oriola

LABORATORIS D’ASSAJOS

CULTIUS I MICROBIOLOGIA

Càmeres de Cultiu, Agitadors-Incubadors……

Cabines Verticals de Flux Laminar

Centrifugació

Autoclaus

ASSAJOS ELECTROFISIOLÒGICS

Patch-clamp, mesura de potencials d’acció, calci intracel·lular…

Unitat de Garbellat d’Alt Rendiment

TÈCNIQUES QUIRÚRGIQUES EN ANIMALS

Implantació de cateter permanent en la vena yugular de rata

ASSAJOS MEDIAMBIENTALS

Qualitat de l’Aire: mesura d’aerosols, ozó, òxids de nitrogen…

TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA

Composició Nutritiva d’Aliments, propietats reològiques, tecnologia per al munyiment…