GENERAL

Tarifa ús UMH 25 €/ hora Tarifa use Entitats públiques 45 €/ hora Tarifa use Entitats Privades 75 €/ hora Aplicacions principals Anàlisi de compostos orgànics volàtils i semivolátiles, en mostres gasoses, sòlides i líquides. Els compostos a determinaran són: - Hidrocarburs policílicos aromàtics (PAH) - Hidrocarburs alifáticos (fins a C40) - Compostos Orgànics Volàtils•...

6 de juliol 2022

GENERAL

Tarifa ús UMH 2  €/ mostra / anàlisi Tarifes Entitats Públiques 5.5  €/mostra / anàlisi Tarifes Entitats Privades 12.50  €/ mostra / anàlisi Principals aplicacions Cromatògraf iònic amb supressió electroquímica i detecció conductimétrica, per a l'anàlisi de: cations i anions inorgànics; acetats; anions d'àcids carboxílics de baix pes molecular (oxalat, malonato, succinato, metanosulfonato…) i amoni,...

1 de febrer 2021

GENERAL

  Tarifa ús UMH 50 €/ mostra Tarifa Entitats públiques 75 €/ mostra Tarifa Entitats Privades 150 €/ mostra Aplicacions principals   Cromatografia de permeación en gel per a determinar pesos moleculars

22 de març 2021

GENERAL

Tarifa UMH 50 €/ mostra 15 €/ hora Tarifa Entitats públiques 100 €/ mostra 25 €/ hora Tarifa Entitats Privades 200 €/ mostra 45 €/ hora Aplicacions principals Sistema de purificació cromatogràfica de proteïnes a baixa pressió amb detector UV a 215, 260 i 280 nm; equipat amb diverses columnes d'exclusió molecular, intercanvi iònic i...

6 de juliol 2022

GENERAL

  Tarifa UMH  200 € / mostra  Tarifa Entitats publiques 400 € / mostra Tarifa Entitats Privades 800 € / mostra Aplicacions principals Anàlisi i identificació dels compostos majoritaris ionitzats d'una mostra. Quantificació Observacions    Purificació d'un patró a partir d'una barreja complexa. Optimització amb riquesa ≥90

12 de novembre 2020

GENERAL

Tarifes d'us UMH 50 €/mostra (menys de 5 mostres) i 140 €/mostra (més de 5 mostres) Tarifes d'us entitats públiques 100 €/ mostra  (menys de 5 mostres) i 158 €/mostra  (més de 5 mostres) Tarifes d'us entidats privades 200 €/ mostra (menys de 5 mostres) i 175 €/mostra  (més de 5 mostres) Aplicacions principals Anàlisi i identificació dels...

6 de juliol 2022

GENERAL

Tarifes d'us UMH 25 €/mostra Tarifes d'us entitats públiques 45 €/mostra Tarifes d'us entidats privades 70 €/mostra Observacions Els preus són orientatius i en cada cas s'elaborarà un pressupost específic en funció del nombre de compostos que es desitge identificar i/o quantificar. També es tindrà en compte si es disposa de patró o ho proporciona el client. En...

6 de juliol 2022

GENERAL

Tarifes d'us UMH 25 €/mostra Tarifes d'us entitats públiques 45 €/ mostra Tarifes d'us entidats privades 75 €/ mostra Aplicacions principals Perfil de carotenoids. Contingut de punicalagines en magranes i productes a força de magrana. Observacions Perfil Amb tots els equips oferits es pot fer una anàlisi completa de la informació nutricional necessària per a...

6 de juliol 2022

GENERAL

Tarifes d'us UMH 25 €/mostra Tarifes d'us entitats públiques 45 €/ mostra Tarifes d'us entidats privades 70 €/ mostra Aplicacions principals Especiació d'arsènic en arròs. Especiació d'arsènic en aliments infantils. Observacions Equip per a l'especiació d'arsènic (només l'arsènic inorgànic és tòxic) en diferents matrius, bàsicament aliments, material vegetal i aigües.

6 de juliol 2022

GENERAL

Tarifes UMH 7 €/hora Tarifes Entitats Públiques 18 €/ hora Tarifes Entitats Privades 35 €/ hora Aplicacions -Anàlisi de minerals en aliments i mostres vegetals.- Anàlisi de minerals en aigües.- Anàlisi de minerals en matrius diverses.- Anàlisi de metalls pesats i metal·loides (As) en aliments i mostres vegetals.- Anàlisi de metalls pesats i metal·loides (As)...

13 de juliol 2022