Presentació

El Servei de Suport Tècnic a la Docència i a la Investigació té com a objectiu l'assignació de personal de suport a les tasques docents i investigadores en la Universitat Miguel Hernández d'Elx, així com secundar tècnicament les convocatòries de projectes d'innovació docent, aportar solucions i oferir servei en qüestió de noves tecnologies emergents en docència i investigació, promoció d'estàndards oberts en programari i maquinari lliure, manteniment de diversos serveis docents aplicats a estàndards oberts (OCW, DSPACE, edX) o propietaris (iTunes, GOUMH) i oferir serveis aprovats en el catàleg de serveis del Servei de Suport Tècnic a la docència i a la investigació. A més, és funció d'aquest Servei l'administració del canal Youtube, en tot el referent a l'edició, publicació de vídeos i configuració del lloc de manera que es maximitzen els accessos al canal,  així com a la resolució d'incidències derivades d'aquest. El nostre Servei també comprén funcions de maquetació de textos a format electrònic i gestió de les diferents plataformes digitals per a l'Editorial UMH.

Tot això està basat en un compromís de millora contínua, adaptant-se a un entorn docent i investigador dinàmic i millorant l'atenció a l'usuari mitjançant el compromís i l'eficiència.

És per això, que serà un objectiu permanent l'aplicació de directrius en matèria de qualitat establides pels òrgans de govern de la Universitat, així com el compliment dels objectius proposats a l'hora de definir estratègies d'aquest servei.

Destacats

Instrumentación Científica

Categories