Satdi-Instrumentació Científica

Logo SATDI-IC

El SATDI-IC està formado per un gran nombre de  laboratorios d’investigació, dotados de equipamiento de avançada tecnologia  y capaços de prestar suport investigador i assessorament científic. El seu objectiu és l’optimització dels recursos científics existents en nuestra Universitat, a fi d’obtindre el màxim rendiment, i fer-los accessibles a tota la comunitat universitària, així com, potenciar i desenrotllar l’activitat investigadora, tant en els seus aspectes bàsics com en els més específics.

SATDI-Instrumentación Científica coordinarà i posarà a disposició dels investigadors de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i d’altres institucions públiques o privades el dit equipament.  Esta labor es durà a terme preferentment a través de convenis o acords específics, i sempre dins de les normes establides.

Contacta amb SATDI-Instrumentación Científica a través de:

 • Ricardo Granja Camarasa  Email:

 • COM UTILITZAR EL SERVICI

  1. Localitzar l’equip en la llista. Pot consultar la llista d’equips en el següent enllaç: https://satdi.umh.es/instrumentacioncientifica/servicios_ofertados/
  2. S’ha utilitzat l’equip abans? Si la resposta és SÍ, contacte directament amb l’operador de l’equip, si la resposta és NO, contacte amb el SATDI-IC en el correu
  3. Una vegada s’haja contactat amb l’operador o amb el SATDI-SIC, reservar l’equip per a la seua utilització.
  4. Omplir el formulari de petició de l’equip. Disponibles en l’enllace següent: https://satdi.umh.es/instrumentacioncientifica/formularios/formulario-peticion/
  5. Faça ús de l’equip.