Objectius

El Servei de Suport Tècnic a la Docència i a la Investigació (SATDI) té la fi de donar suport a tots els Centres Docents i d’Investigació de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Els objectius establits d’aquest servei són els següents:

 • Optimització de Recursos Humans de Suport a la Docència i a la Investigació
 • Planificar les necessitats de suport a la docència i investigació
 • Planificació anual de la disponibilitat d’espais en laboratoris docents
 • Gestionar les sol·licituds de reparacions d’equips de docència i investigació
 • Gestió de l’Acord marc de reactius, material fungible i xicotet equipament de laboratori
 • Gestió de l’Acord marc de Gasos
 • Control d’equipament de seguretat i primers auxilis
 • Préstec de recursos i material audiovisual
 • Gestió d’Instal·lacions radioactives d’investigació
 • Atenció a les sol·licituds d’ús d’equips del servei d’instrumentació científica
 • Control de l’estat i manteniment adequat d’equips de docència i investigació
 • Gestió de documentació de PRL (Prevenció de Riscos Laborals)
 • Gestió de l’ocupació i disponibilitat de laboratoris docents
 • Control de l’estat dels laboratoris/granges/tallers docents i d’investigació
 • Atenció al client
 • Col·laborar en activitats extraordinàries de docència i investigació
 • Actualització i manteniment en la gestió de productes químics
 • Millora i actualització de coneixements del personal del servei
 • Projectar imatge positiva de la UMH
 • Gestió adequada de residus
 • Protecció de l’entorn conforme als objectius ambientals UMH
 • Creació de vídeos promocionals

Destacats

Instrumentación Científica