Descobreixen com les plantes estressades creen la seua pròpia medicina

Un grup d’investigadors de la Universitat de Califòrnia Riverside (els Estats Units) va revelar que les plantes produeixen la seua pròpia medicina, concretament àcid salicílic (aspirina), com a mitjà de regulació i protecció davant l’estrés que produeixen les diverses amenaces presents en el seu entorn, com a insectes, calor excessiva i sequera.

En l’estudi, publicat en la revista Science Advances, es va analitzar com era la resposta a l’estrés ambiental en les cèl·lules de la Arabidopsis, un gènere de planta herbàcia de la família de les *brasicáceas, encara que el grup d’investigació espera aplicar aquesta resposta a molts altres tipus de plantes, incloses les que es cultiven com a aliment.

Aquest tipus d’estrés ambiental afecta a tots els organismes vius. En general, aquest estrés provoca la formació de molècules EOR (espècies reactives d’oxigen) que ocasionen danys cel·lulars. En nivell d’aquestes molècules en les plantes poden desencadenar dues situacions: una producció excessiva de EOR pot portar a l’extrem a la planta i ser letal. No obstant això, a nivells baixos, les molècules poden impulsar la producció d’hormones protectores com l’àcid salicílic.

Segons els responsables de la investigació, en una situació d’estrés provocada per la calor, la llum solar constant o la sequera, l’aparell de producció de sucre en les cèl·lules vegetals genera una molècula d’alarma inicial, la MEcPP. L’acumulació de MEcPP en les plantes desencadena la producció d’àcid salicílic, que al seu torn inicia una cadena d’accions protectores en les cèl·lules.

“Pel fet que l’àcid salicílic ajuda a les plantes a resistir l’estrés que es torna més freqüent amb el canvi climàtic, poder augmentar la capacitat de les plantes per a produir-ho representa un pas avant per a desafiar els impactes del canvi climàtic en la vida quotidiana”, va dir Katayoon Dehesh, autor principal de l’article i UCR. distingit professor de bioquímica molecular.

Autores del estudio

Wilhelmina Van De Ven, Laboratory Research Supervisor, left, and Jinzheng Wang, Assistant Project Scientist, at UC Riverside.
(UCR/Stan Lim)

Font: Universidad California Riverside