Descobreixen cèl·lules renals que produeixen l’hormona EPO, clau en el tractament d’algunes malalties.

Un grup internacional d’investigació ha identificat les cèl·lules Norn com el principal productor d’eritropoetina (EPO) en el cos humà, una hormona que estimula la producció de glòbuls rojos. La EPO s’utilitza per a corregir l’anèmia en casos d’insuficiència renal crònica, i aquest descobriment, publicat en la revista Nature, pot tindre implicacions significatives per al tractament de malalties com l’anèmia, la malaltia renal crònica i el càncer. Les cèl·lules Norn es van nomenar així en honor a les criatures mitològiques nòrdiques que es creu que tixen els fils del destí.

Aquest descobriment permetrà comprendre millor com funcionen els tractaments actuals i establirà les bases per al desenvolupament de noves teràpies. Més del 10 per cent de la població pateix de malaltia renal crònica, que sovint condueix a una producció deficient de EPO i, per tant, a l’anèmia, la qual cosa pot ser fatal en casos greus. Les cèl·lules Norn poden estimular-se per a produir més EPO, la qual cosa permetria millorar la quantitat de glòbuls rojos i la qualitat de vida del pacient sense haver d’administrar EPO artificial.

L’equip científic, format per personal investigador d’universitats de Suïssa, Israel, Alemanya i Dinamarca,  ha estat estudiant aquest procés durant 30 anys i comparen aquest descobriment amb el de les cèl·lules beta productores d’insulina en el pàncrees i el seu impacte en la diabetis en la dècada de 1950. A diferència de la insulina i altres hormones proteiques importants, la *EPO no s’emmagatzema en les cèl·lules i solo s’allibera quan hi ha un estímul corresponent, sinó que es produeix novament en resposta a la falta d’oxigen i s’allibera immediatament. La producció en les cèl·lules Norn augmenta bruscament i torna a disminuir de la mateixa manera, la qual cosa va ser la raó principal per la qual identificar-les va ser tan difícil.

Font: https://www.nature.com/articles/s41591-023-02314-7