CIENCIA ESPECTROSCOPíA EXPLORACIóN ESPACIAL GENERAL
Ho sent, però aquesta entrada només està disponible en Español.
7 desembre 2020
ESPECTROSCOPíA
  Tarifa ús 6 € / hora Tarifa use Entitats Públiques 10 € / hora Tarifes Entitats Privades 20 € / hora Aplicacions D’ús general en algunes aplicacions biològiques com: determinació de ARN, ADN i Proteïnes, programades per defecte en el programari.
9 juliol 2013
ESPECTROSCOPíA
Tarifa d’ús UMH 6 € / ús Tarifa d’ús Entitats Públiques 10 € / ús Tarifa d’ús Entitats Privades 20 € / ús Aplicacions Equip de feix simple, la seua font de radiació consisteix en una combinació d’un llum de deuteri per al rang de longituds d’ona d’UV (ultraviolada) i un llum de wolframi per al rang de longituds d’ona visible. Observacions  
7 juny 2013
ESPECTROSCOPíA RESONANCIA MAGNéTICA NUCLEAR
Tarifa ús UMH Horari Laboral 38.5 €/ hora Nits: 125 € Caps de setmana: 187.5 € Els estudis amb animals que requerisquen anestèsia inhalatòria se’ls carregarà un suplement de 10 € Tarifes Entitats públiques Horari Laboral 81 €/ hora Nits: 250 € Caps de setmana: 312 € Tarifes Entitats Privades Horari Laboral 185 €/ hora Nits: 375 € Caps de setmana: 500 € Aplicacions principals Les principals modalitats oferides [...]
27 maig 2013
ESPECTROSCOPíA INSTRUMENTACIóN PARA LA MEDIDA Y EVALUACIóN DE LA CALIDAD DEL AIRE
Tarifes UMH 80 €/ hora Tarifes Entitats Públiques 200 €/hora Tarifes Entitats Privades 200 €/ hora Aplicacions Capaç de mesurar grandàries de partícules entre 0,25 fins a 32 µm dividits en un màxim de 31 canals, amb un cabal d’1,2 L/min. És portàtil i pot fer eixides de camp.Monitoratge de partícules ambientals: mesurament automàtic i contínua en nombre i massa. Monitoratge mediambiental: [...]
14 maig 2013
ESPECTROSCOPíA INSTRUMENTACIóN PARA LA MEDIDA Y EVALUACIóN DE LA CALIDAD DEL AIRE
Tarifes UMH 20 €/ dia Tarifes Entitats Públiques 50 €/dia Tarifes Entitats Privades 80 €/ dia Principals aplicacions  Aquests aparells funcionen en la banda de 200-1100 nm i mesuren en maneres Irradiancia, Transmitància i Absorbància. Són portàtils i poden fer mesures de camp Observacions Si hi ha desplaçament, es cobrarà kilometraje i dietes si fóra necessari. Per a mesures a llarg termini o utilització [...]
EQUIPOS SIC ORIHUELA (EQUIPOS EN RéGIMEN DE ALQUILER CON TéCNICO ESPECIALISTA EN SU MANEJO) ESPECTROSCOPíA
  Tarifa uso UMH  Acetileno/Aire 7 € / hora o fracción        Acetileno/N2O  17€/hora o fracción Tarifa uso Entidades Públicas Acetileno/Aire 18 € / hora o fracción        Acetileno/N2O 31€ /hora o fracción Tarifas Entidades Privadas Acetileno/Aire 35 € / hora o fracción        Acetileno/N2O 68€/hora o fracción Aplicaciones Cuantificación de la concentración de metales alcalinos, alcalinotérreos, de transición y de otros elementos en disolución acuosa. Aguas, Material vegetal, Lodos ,Compost. Observaciones   Varian SPECTRAA [...]
29 gener 2013
EQUIPOS SIC ORIHUELA (EQUIPOS EN RéGIMEN DE ALQUILER CON TéCNICO ESPECIALISTA EN SU MANEJO) ESPECTROSCOPíA
Tarifa d’ús UMH 3.26 € / hora Tarifa d’ús Entitats Públiques 9.78 € / hora  Tarifa d’ús Entitats Privades 15 € / hora Aplicacions Determinació de components orgànics en farratges, grans de cereals, productes lleters o altres materials orgànics.
EQUIPOS SIC ORIHUELA (EQUIPOS EN RéGIMEN DE ALQUILER CON TéCNICO ESPECIALISTA EN SU MANEJO) ESPECTROSCOPíA
Tarifa d’ús UMH 3.26 € / hora Tarifa d’ús Entitats Públiques 8.78 € / hora Tarifa d’ús Entitats Privades 15 € / hora Aplicacions Equip de feix simple, la seua font de radiació consisteix en una combinació d’un llum de descàrrega dedeuterio per al rang de longituds d’ona d’UV (ultraviolada) i un llum de wolframi per al rang de [...]
ESPECTROSCOPíA
Tarifes UMH Entitats Públiques Entitats Privades Espectre d’IR 8 25 50 Preparació de pastilla de KBr 3 7 15 Anàlisi de l’espectre 25 25 50 Espectre en ATR sòlid o liquide 20 50 100
28 gener 2013

Destacats

Instrumentación Científica

Categories