RSS de Instrumentación para la medida y evaluación de la calidad del aire RSS
INSTRUMENTACIóN PARA LA MEDIDA Y EVALUACIóN DE LA CALIDAD DEL AIRE
  Tarifa ús UMH 20 €/ dia Tarifa use Entitats Públiques 50 €/dia Tarifa Use Entitats Privades 80 €/ dia Principals aplicacions Captador de gasos per a la determinació de contaminants en inmisión i control de la qualitat de l’aire en espais tancats i oberts. Observacions Principi de mesura: AdsorciónMuestreo: Manual, en tubs de 17,8 cm de longitud (6 mm DE × 4 mm VAIG [...]
30 maig 2013
INSTRUMENTACIóN PARA LA MEDIDA Y EVALUACIóN DE LA CALIDAD DEL AIRE
  Tarifa ús UMH 40 €/ día Tarifa use Entitats Públiques 100 €/día Tarifa Use Entitats Privades 160 €/ día Principals aplicacions Mesura gravimétrica de la concentració ambiental de partícules atmosfèriques en rangs de grandària PM10, *PM2,5 i PM1, segons normes internacionals sobre avaluació de la qualitat de l’aire. Observacions Principi de mesura: GravimetríaMuestreo: Manual (24h), sobre filtres de 47 mm, amb capçals de captació [...]
INSTRUMENTACIóN PARA LA MEDIDA Y EVALUACIóN DE LA CALIDAD DEL AIRE
Tarifa ús UMH 40 €/ dia Tarifa use Entitats Públiques 100 €/dia Tarifa Use Entitats Privades 160 €/ día Principals aplicacions Mesurada en continu de la concentració dels òxids de nitrogen atmosfèrics (aire ambiente). Observacions Mesurant principi: Quimioluminiscencia Periodo Mostratge: Continu (min) en una gamma de 500 ppb a 20 ppm i índex de flux de 0.2 L / min. Características: 18 kg, 59 x [...]
ESPECTROSCOPíA INSTRUMENTACIóN PARA LA MEDIDA Y EVALUACIóN DE LA CALIDAD DEL AIRE
Tarifes UMH 80 €/ hora Tarifes Entitats Públiques 200 €/hora Tarifes Entitats Privades 200 €/ hora Aplicacions Capaç de mesurar grandàries de partícules entre 0,25 fins a 32 µm dividits en un màxim de 31 canals, amb un cabal d’1,2 L/min. És portàtil i pot fer eixides de camp.Monitoratge de partícules ambientals: mesurament automàtic i contínua en nombre i massa. Monitoratge mediambiental: [...]
14 maig 2013
INSTRUMENTACIóN PARA LA MEDIDA Y EVALUACIóN DE LA CALIDAD DEL AIRE
Tarifa ús UMH 40 €/ dia Tarifa use Entitats Públiques 100 €/dia Tarifa Use Entitats Privades 160 €/ dia Principals aplicacions  Mesurada en continu de la concentració d’ozó atmosfèric (aire ambiente). Portàtil i pot fer eixides de camp. Observacions Mesurant  principi: Quimioluminescència Període Mostratge:  Continu (*min) en una gamma de 500 ppb a 20  ppm i índex de  flux de 0.2 L / min. Característiques: [...]
ESPECTROSCOPíA INSTRUMENTACIóN PARA LA MEDIDA Y EVALUACIóN DE LA CALIDAD DEL AIRE
Tarifes UMH 20 €/ dia Tarifes Entitats Públiques 50 €/dia Tarifes Entitats Privades 80 €/ dia Principals aplicacions  Aquests aparells funcionen en la banda de 200-1100 nm i mesuren en maneres Irradiancia, Transmitància i Absorbància. Són portàtils i poden fer mesures de camp Observacions Si hi ha desplaçament, es cobrarà kilometraje i dietes si fóra necessari. Per a mesures a llarg termini o utilització [...]

Destacats

Instrumentación Científica

Categories