Categoria: microscopia

MICROSCOPíA MICROSCOPíA ÓPTICA
4 maig 2020
MICROSCOPíA MICROSCOPíA ELECTRóNICA DE BARRIDO
Ho sent, però aquesta entrada només està disponible en Español.
27 abril 2020
MICROSCOPíA MICROSCOPíA ÓPTICA
  Tarifes UMH 5 €/ hora reserva Tarifes Entitats Públiques 18 €/ hora reserva Tarifes Entitats Privades 50 €/ hora reserva Principals Aplicacions Anàlisi tridimensional de mostres biològiques Localització tridimensional de molècules en una mateixa cèl·lula Anàlisi quantitativa de petites estructures Observació de fluctuacions iòniques en cèl·lules i teixits Estudi de processos cel·lulars FRET i FRAP Observacions  Sistema de detecció espectral basat en prisma que dota al sistema d’una [...]
14 juny 2013
MICROSCOPíA PREPARACIóN Y PROCESADO DE MUESTRAS
Tarifa d’ús UMH 5 €/ hora Tarifa dús Entitats Públiques 7 €/ hora Tarifa d’ús Entitats Privades  10 €/ hora Aplicacion s             Adquisició de corts ultrafins per a microscopía electrònica. 
29 maig 2013
MICROSCOPíA MICROSCOPíA ÓPTICA
Tarifes UMH 18,75 € / hora Tarifes Entitats Públiques 25 € / hora Tarifas Entitats Privades 37,5 € / hora Aplicacions Microscopi de fluorescència i camp clar amb un programari científic avançat para efectuar mapatge de cervell, traçat de neurones, mapatge analític, anàlisi d’imatge i morfometria. Observacions Serà necessària l’assistència del tècnic durant les primeres 10 hores d’ús de l’equip. Aquesta assistència està inclosa [...]
24 febrer 2020
ANáLISIS DE IMAGEN MICROSCOPíA MICROSCOPíA ÓPTICA
Tarifa d’ús UMH 18.75 €/ hora Tarifa d’ús Entitats Públiques 25 €/ hora Tarifa d’ús Entitats Privades 37.5 €/ hora Aplicacions principals Programari científic per a visualització, reconstrucció, anàlisi i quantificació d’experiments d’imatge en 3 i 4 dimensions. Observacions Serà necessària l’assistència del tècnic durant les primeres 10 hores d’ús de l’equip. Aquesta assistència està inclosa en la tarifa. L’ús dels equips [...]
24 maig 2013
MICROSCOPíA MICROSCOPíA ÓPTICA
Tarifa d’ús UMH 31.25 €/ hora Tarifa d’ús Entitats Públiques 43.75  €/ hora Tarifa d’ús Entitats Privades 68.75 €/ hora Aplicacions principals Adquisició d’imatges de fluorescència confocal multidimensional, adquisició de mosaics, anàlisis de colocalización, FRAP i FRET. Observacions Serà necessària l’assistència del tècnic durant les primeres 10 hores d’ús de l’equip. Aquesta assistència està inclosa en la tarifa. L’ús dels equips haurà [...]
24 febrer 2020
MICROSCOPíA MICROSCOPíA ÓPTICA
Tarifa d’ús UMH 31.25 €/ hora Tarifa d’ús Entitats Públiques 43.75  €/ hora Tarifa d’ús Entitats Privades 68.75 €/ hora Aplicacions principals Adquisició d’imatges de fluorescència confocal amb cèl·lules i rodanxes en cultiu, anàlisi de calci intracel·lular i experiments de electrofisiología Observacions Serà necessària l’assistència del tècnic durant les primeres 10 hores d’ús de l’equip. Aquesta assistència està inclosa en la tarifa. [...]
24 maig 2013
MICROSCOPíA MICROSCOPíA ÓPTICA
Tarifa d’ús UMH 31.25 €/ hora Tarifa d’ús Entitats Públiques 43.75  €/ hora Tarifa d’ús Entitats Privades 68.75 €/ hora Aplicacions principals Adquisició d’imatges de fluorescència confocal i multifotón, experiments “in vivo” en rodanxes i en animal sencer, anàlisi de calci intracel·lular, experiments de electrofisiología i “uncaging”. Observacions Serà necessària l’assistència del tècnic durant les primeres 10 hores d’ús de l’equip. Aquesta [...]
24 febrer 2020
MICROSCOPíA MICROSCOPíA ÓPTICA
Tarifa d’ús UMH 31.25 €/ hora Tarifa d’ús Entitats Públiques 43.75  €/ hora Tarifa d’ús Entitats Privades 68.75 €/ hora Aplicacions principals Adquisició d’imatges de fluorescència confocal multidimensional amb diversos marcadors fluorescents, experiments “in vivo”, anàlisis de colocalización, FRAP i FRET. Observacions Para experiments “in vivo” CO2: 2 €/hora addicionals. Serà necessària l’assistència del tècnic durant les primeres 10 hores d’ús de [...]
24 febrer 2020

Destacats

Instrumentación Científica

Categories