Curs “Microbiologia: tècniques bàsiques en el laboratori de Parasitologia”

Dimarts passat 4 de juny va donar principi un curs de formació per al Servici de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Servicis (*PTGAS) de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. El curs en qüestió es diu “Microbiologia: tècniques bàsiques en el laboratori de Parasitologia”. La formació està sent impartida pel nostre company Luis Navarro, qui al seu torn està secundat per Lucrecia Acosta i Fernando *Borna. Este ensenyament es continua celebrant durant esta setmana al Campus de Sant Joan d´Alacant (dimarts 11 i dijous 13) i en ella s’han inscrit un total de 30 participants.

L’objectiu del curs és donar a conéixer els grups de paràsits humans més comuns i la seua implicació en la salut, així com l’adquisició de les habilitats necessàries per a la identificació dels gèneres i les espècies de paràsits humans més prevalents, manejar les tècniques bàsiques utilitzades en un laboratori per a la cerca activa de paràsits, desenvolupar una estratègia de treball, així com diagnosticar la presència de paràsits en diverses mostres de femta i sang d’origen humà.

El perfil dels assistents a este curs està enfocat a tècnics/as de laboratori o qualsevol altre personal de la UMH interessat en el coneixement de les espècies de microorganismes paràsits més comuns, la seua importància en salut pública i la seua identificació morfològica. A través de classes magistrals, classes pràctiques de laboratori i ferramentes d’innovació docent, e-learning; els assistents completaran una formació d’un total de 15 hores durant quatre dies de formació que, juntament amb la superació de les activitats proposades en el curs i/o l’avaluació corresponent, els conduirà a l’obtenció d’un certificat d’aprofitament.

Més informació sobre el curs ací:

FITXA CURS: “Microbiologia: tècniques bàsiques en el laboratori de Parasitologia (FORMACION PTGAS 2024) (.pdf) 190kb