Estada formativa del nostre company Enrique Rodríguez Cañas al European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

La formació permanent del personal tècnic del SATDI és, sens dubte, un dels objectius principals que ens marquem com a servei des del començament de cada curs. A la Universitat Miguel Hernández d’Elx hi ha múltiples i variades formes per adquirir nous coneixements i evolucionar en el nostre exercici professional.

En aquesta ocasió, el nostre estimat company del SATDI, Enrique Rodríguez Cañas, ha realitzat una estada formativa recentment a l’European Synchroton Radiation Facility (ESRF) a Grenoble, al sud-est de França. Aquesta estada s’ha fet en col·laboració amb Victoria Fernández Fernández, Profª. de la Universitat Politècnica de Madrid.

La finalitat d’aquesta instrucció ha estat la de fer experiments d’espectroscòpia d’absorció i emissió de raigs X a la línia ID21 del sincrotró de Grenoble. Aquesta activitat ha permès al nostre company incrementar els seus coneixements i formació en l’anàlisi de mapes de raigs X, tècnica que podrà traslladar i aplicar a les dades obtingudes al microscopi electrònic de la UMH.

Aquesta pràctica realitzada per Enrique obre l’accés a aquest tipus d’instal·lacions a altres investigadors de la nostra universitat, fomentant així futures col·laboracions científiques.

Aquí us compartim diverses imatges d’Enric després del pas per Grenoble:

Enric treballant a la Instal·lació Europea de Radiació Sincrotró (ESRF)                             Vista aèria de l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) a Grenoble (França)